EnkelFaktura opphører 1. Mars 2016

Vi beklager å meddele at fra og med 1. Mars 2016 er EnkelFaktura lagt ned som aktivt produkt.

Vi har ikke lenger mulighet til å utvikle EnkelFaktura videre til det nivået
som kreves for at programmet skal holde som et seriøst fakturaprogram
mht. lovverk og den stabilitet som kreves av et slikt system.

Det anbefales at eksisterende kunder nå vurderer andre systemer,
da EnkelFaktura i sin nåværende versjon ikke tilfredsstiller alle lovens krav.

Er du eksisterende kunde og ønsker fremdeles å bruke EnkelFaktura
i din bedrift, er dette på eget ansvar og det vil ikke bli ytt noen
form for support på dette produktet fra 1. Mars 2016

Vi beklager de problemer dette eventuelt måtte føre med seg for eksisterende kunder.

Mvh
Per Ronny Westereng